sob. Jul 20th, 2024

Kadar moramo urediti različne pravne zadeve, se vselej znajdemo pred dilemo, ali nam bo uspelo vse pripraviti skladno s številnimi predpisi. Napake nam namreč lahko kasneje prinesejo nepričakovane visoke dodatne stroške ali pa vzamejo preveč dodatnega časa. Pri tem nam lahko pomaga ustrezna odvetniška pisarna, ki ima dovolj izkušenj na področju, ki je relevantno za nas. Če sta na primer odvetniška pisarna in družinsko pravo nekaj, čemur bomo morali v bližnji prihodnosti nameniti precej pozornosti, se pravočasno lotimo raziskovanja naših opcij. Odvetnik za dedno pravo nas bo pravilno usmeril glede urejanja dokumentov, seveda pa moramo tudi mi jasno predstaviti svoje želje in želene rešitve, da bo končni rezultat ugoden za vse vpletene.

Na kaj moramo biti pozorni?

Na zapuščinskem področju se lahko srečamo z vrsto podpodročij, o katerih je dobro pridobiti tudi mnenje in nasvete strokovnjaka:

 • Bodisi nas bo zanimala pravilna sestava oporoke ali pogodbe o dosmrtnem preživljanju
 • ali pa se morda tudi želimo odreči zapuščini, še posebej tedaj, ko je npr. obremenjena z dolgovi,
 • oziroma jo želimo pokloniti določeni dobrodelni organizaciji in drugo.
 • V kolikor se zapustnik ni pravočasno dogovoril s svojci o določenih zapletih, utegne biti zapuščinska razprava svojevrsten izziv, na katerega se moramo pripraviti.

Dobro moramo poznati različna razmerja oziroma odnose, s katerimi so povezani tudi pripadajoči deleži. Še posebej v primerih, ko se zakonca, ki imata otroke, ločita in si nato ustvarita vsak svoji novi družini, vznikne vrsta vprašanj, komu kaj pripada v določenih situacijah. Odvetnik za dedno pravo nam bo pri tovrstnih zapletih v pomoč pri odločitvah, ki imajo dolgoročne posledice.

Ali naj bo odvetnik za dedno pravo prisoten pri zapuščinskem postopku?

odvetnik za dedno pravo

Tovrstna vprašanja so vedno kočljiva, saj njegova prisotnost lahko sproži dvome oziroma vzbudi nezaupanje pri ostalih prisotnih strankah. Še posebej, če smo v situaciji, ko spor še ni eskaliral, bi ga odvetnik za dedno pravo utegnil intenzivirati. V kolikor menimo, da ga bo pripeljala nasprotna stran, ga vsekakor vključimo, a glede na situacijo nam lahko zgolj pomaga pripraviti argumente.

Koliko nam bo za svetovanje in zastopanje računala odvetniška pisarna?

Odvisno od primera ter vrste posveta, ceno lahko sestavlja več postavk. V splošnem bomo za uvodni pogovor ali zgolj krajši nasvet v razponu 15 minut odšteli znesek od 30,00 EUR navzgor. Nadaljnji stroški so odvisni od dejavnikov, kot so zapletenost, čas trajanja in podobno, zaradi česar je na začetku večkrat težko oceniti, koliko nas bo na koncu stala celotna storitev. Odvetniška pisarna nam bo obračunala svoje delo na podlagi tarife, ki pa je sestavljena iz splošnega in posebnega dela oziroma števila ter vrednosti točk. Vrednost točke od leta 2019 znaša 0,60 EUR, se pa spreminja glede na rast življenjskih potrebščin v državi, ki jo spremlja Statistični urad Republike Slovenije, in glede na rast plač sodnikov.

Če tako torej vzamemo za primer sestavo enostavne oporoke ali pa tudi njen vpis v register ter predlog za hrambo, bo oboje po predpisih znašalo 100 točk in nas pomnoženo z 0,60 stalo 60,00 oziroma skupaj 120,00 EUR. Poleg tarife utegnejo nastati tudi stroški, kot so:

 • poštnina,
 • potni stroški, parkirnine in dnevnice,
 • telefon,
 • fotokopiranje,
 • takse,
 • bančni izdatki,
 • obrazci,
 • prepisi spisov, listin in dokumentacije ter drugo.

Za delo med vikendom ali praznikom se bo tarifa dvignila za 50 %, za uporabo tujega jezika pa za 100 %. Kljub temu, da je vsaka odvetniška pisarna dolžna upoštevati tarifno postavko, pa na končno ceno vplivajo tudi tržne zakonitosti, saj so možni drugi načini dogovorov, denimo plačilo po pavšalnem znesku, plačilo po uspehu ali po porabljenem času in tako dalje, za kar je dobro skleniti pogodbo. Vsekakor se poskusimo z izvajalcem dogovoriti za vsaj približno oceno izdatkov, da bomo pravočasno poznali okviren proračun.

Kako je v primeru, ko nimamo sredstev?

V kolikor nimamo sredstev oziroma smo v težkem finančnem položaju, ima marsikatera odvetniška pisarna opcijo brezplačnega prvega posveta, zato predhodno preverimo, če si lahko zagotovimo vsaj to. Enkrat na leto je na voljo tudi pro bono dan za brezplačno pomoč pri nekaterih izvajalcih po celotni Sloveniji, zato spremljajmo obvestila oziroma preverimo na spletu, kdaj, na kakšen način in kje jo lahko koristimo. Zakon o brezplačni pravni pomoči predvideva delno ali celotno kritje izdatkov, v kolikor jih res ne zmoremo sami pokriti, toda o upravičenosti odloča sodišče.

Dobra odvetniška pisarna in družinsko pravo za primeren izzid

odvetniška pisarna

Najti najboljšega izvajalca za našo zadevo nikakor ni lahka naloga, zato je dobro posvetiti nekaj časa pravi izbiri. Poiščimo priporočila oziroma preverimo strokovno podkovanost in izkušnje, ki jih ima naš potencialni odvetnik za dedno pravo. Velikokrat sicer težko najdemo specifične informacije preko spleta, zato moramo raziskovati po drugih kanalih, začnemo pa lahko s krogom znancev in prijateljev. Neizkušen odvetnik za dedno pravo nam namreč lahko poleg naše nepravočasne ureditve dokumentov utegne povzročiti dodatne časovne zamude oziroma povečati stroškovni okvir. Po uvodnem razgovoru z njim ocenimo, ali zna prisluhniti našim željam ter nas voditi v logično smer.