čet. Jun 20th, 2024

Naša severovzhodna soseda predstavlja eno naših najpomembnejših trgovinskih partneric, saj se je na primer v letu 2022 uvrstila na sedmo mesto glede na obseg blagovne menjave (le-ta pa se je v primerjavi z letom 2021 še povečala). Bližina, ki prinaša nižje logistične stroške, ter dobre prometne povezave nam olajšujejo sodelovanje s tamkajšnjimi podjetji, priložnosti pa je še veliko in čakajo, da jih še odkrijemo. Pri tem se moramo zavedati naslednjih dejstev:

  • Globalna konkurenca je v tej državi izjemno močna, zato bomo morali pravzaprav tekmovati z njo. Zlasti v prestolnici se pojavlja velika zasičenost, zato je smiselno usmeriti svoje napore nekoliko tudi na obrobje, ki pa naj bo še vedno gospodarsko razvito.
  • Ni dovolj, da le nekaj prodajamo, v takih razmerah mora dobiti ključno vlogo trženje, obenem pa tudi lokalna partnerstva, ki nam bodo odprla poti. Načinov, kako dostopati do tamkajšnjih strank, je seveda več, v dobi spleta pa bo eden boljših načinov napredno Google oglaševanje.
  • Pri poslovanju s tem trgom je med drugim izjemnega pomena tudi zanesljivo prevajanje madžarščine, saj gre za enega najbolj kompleksnih jezikov in tako pri prodaji produktov ne sme prihajati do dvoumnosti.

Kljub nekaterim navideznim oviram pa nam je našteto lahko zanimiv izziv, ki ga lahko ob podpori strokovnjakov zlahka premagamo in osvojimo nove ciljne publike.

Google oglaševanje2

Zakaj potrebujemo pri poslovanju prevajanje madžarščine?

Kljub temu, da naše stranke in poslovni partnerji morda razumejo angleško, nam bo dobro prevajanje madžarščine koristilo v veliko situacijah ter vzbudilo zaupanje. Na primer pri pregledu razne dokumentacije, strokovnih izrazih, pripravi pogodb ali pa pri etiketiranju izdelkov, kjer moramo upoštevati državne predpise, ki se nanašajo na etiketiranje, ter drugod bo nenadomestljivo. Recimo točnost besedil na etiketah bomo morali upoštevati zlasti pri:

  • živilskih in kozmetičnih izdelkih,
  • igračah,
  • gospodinjskih aparatih,
  • sredstvih za čiščenje,
  • obutvi in tekstilu ter drugo.

Če naše podjetje torej prodaja naštete produkte, bomo morali biti še posebej pazljivi, saj, kot pri nas, v teh primerih ne sme prihajati do nesporazumov in napak, ki bi lahko ogrožale zdravje in življenje potrošnikov. Zaradi tega namenimo dovolj časa temu, da bo prevajanje madžarščine čim bolj natančno in dosledno.

prevajanje madžarščine

Kolikšne bodo cene za zanesljivo prevajanje madžarščine?

Za prevajanje madžarščine se bodo cene pričele pri okoli 30,00 EUR, k temu pa moramo prišteti še stroške lekture, v kolikor je zelo pomembna strokovnost besedil oziroma če bo šlo za javno objavljena besedila, ter tudi stroške DDV. Sodno overjena besedila utegnejo doseči ceno tudi 40,00 EUR in več. Za navadne prevode brez overitve pa bo prevajanje madžarščine običajno stalo med 20,00 do 30,00 EUR za avtorsko stran s 1500 znaki brez presledka.

Zakaj je Google oglaševanje nepogrešljivo pri pridobivanju strank iz sosednje države?

Na začetku omenjeno Google oglaševanje je kot eden naših ključnih pripomočkov v poslovnem svetu tako koristno zato, ker naše stranke lahko nagovorimo praktično kjer koli na spletu ter od koder koli. To pomeni tako preko iskalnikov kot tudi v Gmailu in preko platform, kot so YouTube, in drugod. Poleg tega gre lahko za enega bolj ugodnih načinov, kako to izpeljati, če seveda poznamo prave postopke. Smiselno je, da se povežemo s katero izmed marketinških agencij, ki ima s tem veliko izkušenj. S pomočjo poznavalcev namreč lahko:

  • naredimo najprej temeljito analizo naše dejavnosti,
  • nato pa preučimo navade naših ciljnih kupcev.

Opremljeni s temi podatki, potencialne kupce lahko dosežemo ravno v trenutku, ko po spletu iščejo naše produkte, povečamo pa lahko tudi našo prepoznavnost ter dolgoročno razširimo krog kupcev.

prevajanje madžarščine.2

Kako deluje Google oglaševanje?

Google oglaševanje temelji na uporabi izbranih ključnih besed, ki jih zakupimo, oglas pa se uporabniku prikaže, ko med iskanjem vtipka eno izmed teh zakupljenih ključnih besed. Glede na naše cilje pa je odvisno tudi to, kje je najbolje izvesti Google oglaševanje. Ali želimo povečati prodajo ali prepoznavnost znamke ali pa ozaveščati o poprodajnih storitvah? Glede na to bomo skupaj s strokovnjakom določili pravo mesto za oglase. Priporočljivo je, da nas agencija z različnimi poročili o uspešnosti tudi sproti obvešča ter temeljito prikaže, kakšen učinek ima Google oglaševanje na našo rast prodaje oziroma pridobivanje novih kupcev.

Google oglaševanje

Kako uporabiti napredno Google oglaševanje na madžarskem trgu?

Če je naša spletna trgovina že doživela domači uspeh ter v nekaterih sosednjih državah, velja nadaljevati z našimi podvigi ravno v tej državi. Potrebovali bomo brezhibno prevedeno spletno trgovino oziroma stran, zato izberimo agencijo, ki nam bo zagotovila kakovostno prevajanje madžarščine. Zneske produktov je dobro prikazovati tudi v lokalni valuti, torej v forintih, in poskrbeti za pravilno pretvorbo v evre in obratno, da ne bo prihajalo do odstopanj. Nato pa se lotimo še oglasne kampanje. Marketinški strokovnjaki nam bodo s pripravo kreativnih besedil, fotografij in video posnetkov pomagali pritegniti točno določen segment zainteresirane javnosti in spremljali ter ustrezno dopolnjevali oglasno kampanjo, ob koncu pa nam bodo pripravili analizo uspeha. Upoštevaje njihovo strategijo, v kateri so zapisani tudi naši cilji, bomo lahko opazovali naše nove prodajne rekorde.

google adwords (1)