sre. Jun 19th, 2024

Digitalna transformacija vse bolj prodira v različne segmente poslovanja in spada med prednostne usmeritve EU. Vedno bolj temeljito moramo spremljati različne spremembe in se jim prilagajati, da bo naše podjetje lahko z uspehom sledilo strankam, ki vse več nakupov ter drugih aktivnosti opravijo na spletu. Namreč dandanes na primer narašča število kupcev, ki ne želijo imeti pri nakupu produktov bodisi fizičnega kontakta ali nakupovati preko telefonskih klicev, temveč so vezani na internet in svoje mobilne naprave. Tako je na mestu, da jim čim bolj uspešno pridemo naproti. Poleg tega gre tudi za širšo sliko – splošni cilj EU je:

 • optimizacija proizvodnje,
 • zmanjšanje odpadkov in izpustov oziroma zeleni prehod EU
 • ter doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Več informacij o tem, kaj je digitalna transformacija, je na voljo pri ponudnikih, kot je OpenIT, oziroma na tem naslovu: https://openit.si/izobrazevanja/digitalna-transformacija/

linkedin delavnica1

Kaj sploh obsega digitalna transformacija in kako jo vpeljati?

Digitalna transformacija je proces, s katerim naše delovanje usklajujemo s tehnološkim napredkom oziroma s tehnološkimi novostmi ter jih primerno vpeljujemo v svoje aktivnosti. To pomeni vključevanje novih tehnologij, uporabo platform, interneta stvari, računalništva v oblaku in tako dalje. Najprej se je smiselno udeležiti različnih izobraževanj, kot je:

 • Facebook, Instagram ali LinkedIn delavnica,
 • ter izobraževanj s področja blockchain tehnologij in umetne inteligence,
 • poslovnih rešitev v oblaku in podobno.

Ko osvojimo ustrezna znanja, jih skušajmo bodisi sami ali s pomočjo strokovnjakov vpeljati v svoje procese ter spremljati, kako se z njimi spreminja naše poslovanje. V vse to moramo ustrezno vključiti tudi svoje zaposlene in skupaj z njimi graditi zgodbo naprej. Le z vključujočo organizacijsko kulturo, v kateri bo možno hitro deljenje informacij in odzivnost na spremembe, bo digitalna transformacija lahko v polnosti zaživela v našem podjetju. S tem si kot podjetje zagotovimo tudi večjo konkurenčnost, promocijo in nove priložnosti na vse bolj neizprosnem evropskem in mednarodnem trgu.

digitalna transformacija1

Kako nam lahko koristi LinkedIn delavnica in podobna usposabljanja?

Kakovostna LinkedIn delavnica nam lahko razkrije, kako spretno pridobivati nova partnerstva ter stranke na tej platformi, na kateri so že mnoga podjetja razvila številne nove mreže poznanstev in dvignila prodajo. Na njej je namreč že 675 milijonov uporabnikov in 30 milijonov profilov podjetij iz celega sveta, pri nas pa obstaja še precej manevrskega prostora. Na primer z vključevanjem vsebinskega marketinga in drugimi prijemi lahko med drugim postane to omrežje naše glavno prodajno in marketinško orodje. Dobra LinkedIn delavnica, ki nam bo postregla s ključnimi odgovori, mora vsebovati predvsem:

 • informacije glede prednosti in slabosti,
 • nasvete glede optimizacije zasebnega in poslovnega profila,
 • pojasnila, kakšne vsebine so primerne za objavo in kako pogosto objavljati,
 • navodila, kako graditi oziroma negovati obstoječe odnose,
 • predloge glede možnosti oglaševanja ter merjenja učinka
 • in tudi praktične primere.

linkedin delavnica

LinkedIn delavnica je najbolj primerna za vodstvene kadre (direktorje, vodje oddelkov), skrbnike družbenih omrežij ter tržnike in prodajnike, ki želijo s pomočjo družbenih omrežij pridobiti nove prodajne priložnosti oziroma pospešiti povpraševanje ter graditi osebno kredibilnost in izvajati uspešne oglaševalske kampanje. Preverimo, ali je LinkedIn delavnica primerna tudi za začetnike ali pa je namenjena zgolj naprednim uporabnikom.

LinkedIn delavnica, ki traja en dan ali dva, nas bo trenutno stala približno 200,00 EUR brez DDV, v to ceno pa je velikokrat vključeno še dodatno gradivo, nasveti, vaje, orodja in morda tudi individualni posvet. Za zgodnje prijave so možni tudi popusti. Pri podjetjih, kot je OpenIT in druga, zaprosimo za ponudbo in povprašajmo, če je izvedba predavanj možna tudi na sedežu naše organizacije. Tako ne bomo izgubljali časa s transportom in se bomo mi in naši zaposleni lahko posvetili zgolj novim znanjem. Pozanimajmo se tudi glede drugih usposabljanj ali spletnih tečajev za ostala družbena omrežja in kanale, ki nam lahko koristijo, kot so personalizirani email marketing, Google oglaševanje, Facebook, Instagram, TikTok in tako dalje, da bo digitalna transformacija izpeljana na pravilen in nam ustrezen način.

linkedin delavnica2

Časovnica preobrazbe

Ker gre za dolgotrajen proces, ki zahteva nenehno spremljanje trendov in novosti, lahko rezultate pričakujemo v nekaj mesecih, s pravimi tehnikami in svetovalci pa morda tudi prej, po drugi strani pa bodo učinki vidni šele v razponu nekaj let, ko bo preobrazba končana. Na poti nas čaka namreč še veliko izzivov in dilem, kot so:

 • vprašanje kibernetske varnosti, saj občutljivi osebni podatki hitro lahko pristanejo na napačni strani,
 • vpliv na delovne procese
 • in smotrna uporaba umetne inteligence, ki bo morala biti vredna zaupanja.

Pri tem bodo pomembno vlogo morale odigrati tudi vlade in evropske institucije z ustrezno zakonodajo, predpisi in ukrepi, ki bodo upoštevali etične standarde, regulirali sporne in nezakonite vsebine, zagotavljali pošteno konkurenco in obdavčitve ter varnost potrošnikov kot tudi podjetij. Hkrati bodo morali ohraniti tudi svobodo govora ter novinarsko svobodo. Tako bodo prednosti preobrazbe, kot so povečana produktivnost, učinkovitost, inovativnost, odzivnost, efektivno upravljanje z viri in tako dalje, morale biti uravnotežene oziroma prevladovati tudi nad njenimi potencialnimi nevarnostmi oziroma slabostmi, da bodo vsi deležniki imeli kar največ od nje.

digitalna transformacija1.2