sob. Jul 20th, 2024

Zato, da podjetje uspešno opravi vse zahtevane zakonske obveznosti, ki so potrebne za varnost pri delu, mora vsebovati vse vidike organizacije od načrtovanja dela, izvajanja nalog do stalnega nadzora in izobraževanja zaposlenih. Vključevati mora ozaveščanje zaposlenih o tveganjih, zagotavljati vso ustrezno opremo, orodja ter jasne postopke in protokole za ravnanje v primeru nevarnosti.

Vsi delavci morajo ob spremembi delovnega mesta, sklenitvi delovnega razmerja, napredovanju na drugo delovno mesto, uvedbi novih tehnologij ali delovnih sredstev, opraviti varnost pri delu ali usposabljanje in si s tem zagotoviti bolj nadzorovano in odgovorno delovno okolje. Eno standardnih usposabljanj je na primer: https://www.projekt-varnost.si/izpit-za-vilicarja.

izpit za viličarja

Kako poteka varnost pri delu?

V podjetju se za vsakega zaposlenega posebej opredelijo zakonska usposabljanja, katera so zahtevana za delo, ki ga le-ta opravlja. Delodajalec na podlagi delovnega mesta odredi občasne teoretične in praktične vaje za delavce na delovnih mestih, na katerih iz ocene tveganja velja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni. Preizkusi se opravljajo v roku dveh let in nikakor čez ta rok.

Potekajo pa v 3 korakih:

 • Prvi korak: po programu delodajalca se izbrani zaposleni primerno seznanijo z vsemi zahtevami za varno delo za posamezno delovno mesto.
 • Drugi korak: zaposleni se praktično, na delovnem mestu usposobi za varno opravljanje zahtevanega dela, kot je na primer izpit za viličarja.
 • Tretji korak: po zaključenem usposabljanju, praktičnem in teoretičnem, se izvede še preizkus obeh usposobljenosti za zanesljivo delo na delovnem mestu.

Usposabljanja morajo biti prilagojena posebnostim delovnega mesta in se izvajati po programih, ki jih mora delodajalec po potrebi dopolnjevati ter spremljati njegovo vsebino glede na vrste nevarnosti in nove oblike.

varnost

Obvezna usposabljanja se delijo po kategorijah

 • Varstvo pri delu
 • Varstvo pred požarom
 • Voznik viličarja: izpit za viličarja
 • Delo z nevarnimi kemikalijami
 • Z napravami za zemeljski plin
 • HACCP in več.

Delodajalec mora vsem svojim zaposlenim nuditi nujno osnovno usposabljanje na vsaki 2 leti. Če redno ne preverja varnosti in zdravja svojih zaposlenih, je lahko kaznovan zaradi neizpolnjevanja zahtev z globo 2000-40000 €. Zato ne odlašajte in podjetju omogočite varno in zdravo okolje, v katerem bodo zaposleni lahko neprekinjeno opravljali svoje delo zdravi in poučeni. Še posebej iskana in povpraševana so usposabljanja za izpit za viličarja, ki je dandanes postal že univerzalen.

varnost pri delu1 (3)

Varna kultura v podjetju se meri z vzpostavitvijo ukrepov

Zaposleni morajo imeti možnost:

 • izobraževanja in usposabljanja: organiziranje rednih dejavnosti o varnih ukrepih – varnost pri delu, uporabi opreme ter prepoznavanju tveganja, bo pripevala k aktivnemu sodelovanju zaposlenih.
 • Uporabo ustrezne opreme in orodij, kot so: zaščitna obleka, čelada, rokavice, zaščitna očala in druge potrebne elemente glede na naravo dela. Ter redna preverjanja stanja opreme in izvajanje popravil ali nadomestila, ko je to potrebno.
 • Redni pregledi in vzdrževanja: delovnega okolja, opreme ter postopkov, da so zagotovljeni vsi standardi.
 • Spodbujanje odgovornosti: zaposleni naj se aktivno vključujejo v varnostne dejavnosti, se soočajo z morebitnimi nevarnostmi in tveganji ter nagradite dobre prakse varnosti pri delu.
 • Varnostni postopki in politike: pravila glede uporabe strojev, pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi ter pravilno dvigovanje težkih bremen, bo poskrbelo za primerno delovno in varno okolje.

S primerno vzpostavitvijo doslednosti in zavzetosti boste zgradili varno ter produktivno okolje, ki bo koristilo podjetju v celoti. Tako bodo zaposleni bolj motivirani za delo in delovni postopki bodo tekli veliko bolj tekoče in brez skrbi za morebitne nesreče.

izpit za viličarja2

Usposabljanje za izpit za viličarja

Vedno več podjetij potrebuje okrepitve v skladiščih ali večjih hrambnih enotah, kjer je potrebno kakovostno rokovanje viličarja. Zato so delavci, ki imajo že opravljen izpit za viličarja tudi nekoliko v prednosti za izbor. Vendar pa to ni vedno merilo, saj se tudi preko podjetja opravljajo številna usposabljanja za napredovanje, ki vam jih nudi samo podjetje.

izpit za viličarja3

Kdaj pa torej potrebujete usposabljanje za upravljavca viličarja?

 • Ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko spremeni tudi varnost pri delu,
 • preden začnete le-tega uporabljati,
 • ko je sam izpit za viličarja zahteva za delovna mesta v skladiščih ali
 • kadar se odločite, da boste tak stroj kupili ali najeli za opravljanje dela.

Kaj potrebujete za opravljanje izpita?

Izpit lahko opravlja vsak, ki je star minimalno 18 let. Potrebovali boste prav tako veljaven osebni dokument, s katerim se boste identificirali. Izpit za viličarja je opravljen, ko uspešno opravite teoretični in praktični del.

V teoretičnem delu boste osvojili osnove varnosti in zdravja pri delu ter vsa varnostna določila. Spoznali boste prav tako sestavo, delovanje in samo vzdrževanje viličarja. Naučili se boste tudi kakovostnih tehničnih postopkov dvigovanja bremen. Sledi praktični del, kjer še teorijo spremenite v prakso in osvojite za to potrebno motoriko.

Varnost pri delu je ključnega pomena za preprečevanje nesreč, izgub ter poškodb. Ključni koraki za zagotavljanje varno delo so redno vzdrževanje, organizacija delovnega mesta ter pravilna usposobljenost za dotično delovno mesto. Zavedanje nevarnosti in izpolnjevanje predpisanih varnostnih smernic, ki podjetju višajo varnost in dvig uspešnosti, sta odgovornost, ki stoji tako na delodajalcih kot zaposlenih. S spoštovanjem varnostnih pravil se zmanjšajo tveganja in se uredi varen delovni prostor.