pon. Apr 15th, 2024

Pri vsaki zaposlitvi moramo opraviti nekaj testiranj in preizkusov, v nekaterih primerih pa tudi pridobiti določene certifikate in priznanja glede poznavanja različnih procesov. Za varstvo pri delu izpit se zagotovo uvršča mednje in potrebujemo ga v različnih situacijah. Ključen je pri vseh procesih, ki bi lahko vplivali na naše zdravje, zato ga morajo delodajalci obvezno izvajati in redno obnavljati za vse zaposlene. Pri različnih izvajalcih, kot je na primer Projekt Varnost in podobni, pridobimo lahko celovite informacije glede izvedbe in poteka (več o tem tukaj: https://www.projekt-varnost.si/varstvo-pri-delu-izpit), dodatna pojasnila o tem, kakšen je za varstvo pri delu izpit, pa je moč pridobiti tudi preko pristojnih ministrstev, v zakonodaji ter pravilnikih in drugod.

varstvo pri delu izpit (2)

Kdaj konkretno potrebujemo za varstvo pri delu izpit?

V več primerih moramo opraviti za varstvo pri delu izpit, in sicer kadar:

  • sklepamo delovno razmerje
  • ali če bomo razporejeni na drugo delovno mesto
  • in kadar naš delodajalec uvaja nove tehnologije ali sredstva za delo
  • oziroma kadar pride do sprememb v delovnih procesih.

varstvo pri delu 1

Kako hitro lahko opravimo za varstvo pri delu izpit?

Opravimo ga lahko v nekaj urah oziroma v enem dnevu glede na dogovor z izvajalcem. Sestavljen je lahko iz pisnega ter ustnega dela. Izvajalec mora biti strokovno usposobljen za izvedbo, ažuren in dosegljiv ter prilagoditi testiranje glede na delodajalčeve potrebe, od česar je odvisna tudi dolžina testiranja.

varstvo pri delu izpit1 (1)

Koliko stane preizkus?

Cenovno pričakujemo lahko znesek do 40,00 EUR z vključenim DDV na zaposlenega, seveda pa je variiranje zneska odvisno tudi od ponudnikov, ki ga prilagodijo glede na različne postavke. Povprašajmo ponudnike, kot je na primer Projekt Varnost in drugi, po kakšni ceni je na voljo testiranje glede na zahtevnost in število udeleženih oseb ter če so možni popusti (na primer kot člani Zavoda za izobraževanje delavcev smo lahko deležni nekajprocentnega popusta), in tako pridobimo končno ponudbo.