tor. Dec 6th, 2022

Ste odprli svoje podjetje, morda razširili poslovanje ali le potrebujete pomoč pri upravljanju financ vašega podjetja? Vodenje podjetja je več kot samo pošiljanje in sprejemanje faktur, knjiženje in poročila. V zadnjih letih se dogaja tudi vedno večja digitalizacija dokumentov, kjer se veliko finančnega poslovanja prestavlja na splet, to pa zahteva tudi  sledenje aktualnim novicam in biti v koraku s časom s poslovodsko programsko opremo, zakonodajo in predpisi. Vse to zna biti precejšen zalogaj za eno osebo, zato se je smiselno obrniti na pomoč strokovnjakov. Tak je na primer Moje računovodstvo, računovodski servis v Ljubljani https://www.moje-racunovodstvo.si/, ki vam zanesljivo in hitro pomaga pri najrazličnejših opravkih. V nadaljevanju preberite, kaj lahko pričakujete od njih.

digitalizacija dokumentov1

Kaj pričakovati, ko iščete računovodski servis v Ljubljani?

Poslovno vodenje obsega široko področje, ki se vseskozi spreminja. Zaradi velikega obsega dela in poznavanja širokega področja poslovanja in zakonodaje je smiselno, da za to najamete nekoga, ki to delo opravlja namesto vas. Pri tem stavite na njegovo strokovnost, znanje, izkušnje in predvsem na zanesljivost. Velik plus je tudi prilagodljivost in elektronska pismenost,  saj nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali pomoč, z digitalizacija dokumentov s pomočjo programa podjetja Anderwald pa je vso delovanje že skoraj preselila na splet. Največ, kar lahko pričakujete od svojega poslovodskega podjetja pa je, da vam z osebnim pristopom, znanjem in izkušnjami  pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev.

računovodstvo3

Obračuni

Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun DDV. Ta vsebuje vse podatke za kalkulacijo davka, za katerega je nastala obveznost in za odbitke. Vsebuje tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij. Kalkukacija DDV se predloži davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja, z določenimi izjemami. Ker gre za precej kompleksen postopek, napake in zamude pa vas lahko drago stanejo, je smiselno iskati računovodski servis v Ljubljani, ki tovrstne obrazce oddaja namesto vas.

Poleg tega pa so tu še druga dela, ki jih je smiselno zaupati usposobljenim ljudem. Na primer plače za zaposlene, kalkukacija davkov, nadomestila za zaposlene, obveščanje zaposlenih in pošiljanje plačilnih list ipd. K sreči je digitalizacija dokumentov vse te stvari preselila v upravljanje znotraj programov, kar pomeni večji prihranek časa in manj napak.

Knjiženje

Vsako podjetje mora po Zakonu o gospodarskih družbah obvezno voditi poslovne knjige. Knjiženje je evidentiranje podatkov, knjigovodja pa sistematično zbira, ureja, zapisuje in posreduje podatke o tekočem poslovanju podjetja, ki služijo kot informacije za nadaljnje delo. Ne glede na to, ali uporabljate enostavno ali dvostavno knjiženje, tudi pri tem delu je priporočljiva pomoč zunanjega izvajalca, ki je dosleden, natančen in zanesljiv. Če se je včasih vse vodilo v knjigah, pa je digitalizacija dokumentov poskrbela, da se knjiženje vodi v posebnih poslovodskih programih.

kontroling

Poslovno svetovanje

Dober računovodski servis v Ljubljani vam zna tudi svetovati in pomagati pri izdelavi izdelavi poslovnih načrtov, pri pripravi vlog za odobritev kreditov, vam svetuje pri nadzorovanju finančnih tokov, skrbi za vzpostavljanje in preverjanje notranjega nadzora poslovanja, vas obvešča o novostih, ki se tičejo vašega podjetja … Za tak način sodelovanja je potrebno dobro poznavanje in zaupanje, ki temelji na osebnem pristopu. Omenjen računovodski servis v Ljubljani na vas ne bo gledal samo kot na stranko, temveč kot na partnerja.

računovodstvo1.1

Kontroling

Kontroling je široko področje, za katerega bi lahko rekli, da podpira poslovodstvo. Kontroling služi kot informacijska podpora s pravočasnimi kontrolnimi in analitskimi informacijami o poslovanju podjetja in njegovem poslovnem okolju, ki pa so največkrat usmerjene v prihodnost. Dobra poslovodna storitev bo za vas prevzela vloge načrtovanja, obveščanja, poročanja pri razvoju ter pri strateškem in operativnem planiranju.

Digitalizacija dokumentov

Vedno več poslovanja se seli na splet in tudi pri podpornih storitvah, kot je poslovodstvo, ni nič drugače. Digitalizacija dokumentov je storitev, s katero se analogne oz. papirnate listine pretvori v elektronsko obliko. Veliko poslovodskih podjetiij za ta namen uporablja program podjetja Anderwald. Več o digitalizaciji dokumentov si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.anderwald.si/digitalizacija-dokumentov/

digitalizacija dokumentov

Izvršbe

Pri poslovanju se prej ali slej zgodi, da boste naleteli na podjetje, ki ima težave s plačilno nesposobnostjo, kar pomeni, da bo plačilo njihovih faktur zamujalo. V kolikor zamuda traja predolgo, lahko pri poravnanju zamud obveznosti uporabite izvršbo, ki je prisilni način izterjave upnikov. Vse informacije, kako napisati izvršbo in postopati v procesu, za vas uredi računovodski servis v Ljubljani Moje računovodstvo. Poleg tega se podjetja srečujejo še z drugimi izvršbami, tako sodnimi kot davčnimi.

Poročila

Kot podjetje ste zavezani, da pripravljate različna poslovna poročila, od bilanc stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza gibanja kapitala, denarnih tokov, poročilo Banki Slovenije ipd. Nekateri pomoč pri pisanju poročil potrebujejo enkrat letno, drugi vsak mesec, odvisno od načina poslovanja in velikosti podjetja. Seveda je tudi tukaj digitalizacija dokumentov poskrbela, da se vse oddaja preko davčnih programov, zaradi česar je potrebno dodatno znanje. Pomoč poslovodskega podjetja pri tem je velika, saj poznajo postopke in roke, kar pomeni, da vam z izdelavo poročila prihranijo ne samo čas, temveč tudi morebitne stroške, ki bi vam jih lahko nakopale napake zaradi neznanja.