sob. Jul 20th, 2024

Čeprav se morda sliši nekoliko agresivno, v resnici odvetnik za odškodnine odločilno vpliva na reševanje odškodninskih zahtevkov. Za zavarovalnice predstavlja odvetniška pisarna nekakšnega sovražnika, saj se zavedajo, da bodo njihovi zahtevki običajno višji od tistih posameznikov, ki se odločijo samostojno uveljavljati svoje pravice. V primeru prometne nesreče ali druge škode vam lahko le zanesljiv odvetnik za odškodnine zagotovi ustrezno nadomestilo, ki bi vam jo zavarovalnica morda zavračala. Kljub morda začetnemu občutku, da lahko pravice uveljavite sami, je dejstvo, da se zavarovalnice zavedajo razlike v zahtevkih, ko se soočajo s strokovnjakom. Sodelovanje s strokovnjakom povečuje verjetnost, da boste prejeli pošteno vrednost, ki odraža resničen obseg vaše škode.
odvetnik za odškodnine1

Izogibanje pastem in zlorabam

V Sloveniji se pogosto pojavljajo primeri zlorab in izkoriščanja malega človeka zaradi pomanjkanja pravnega znanja. Star rimski pregovor “ignorantia iuris nocet” (neznanje prava škodi) še danes velja. Ustrezno znanje vam bo omogočilo, da se zaščitite pred morebitnimi pastmi in nepravičnostjo ter vam zagotovilo, da boste prejeli ustrezno nadomestilo za svojo škodo. Ustrezna specializirana odvetniška pisarna z izkušnjami na področju prometnih nesreč je prava izbira za zagotovitev poštenega obravnavanja že med policijskim postopkom. Njihova strokovnost je ključna pri zagotavljanju pravičnega nadomestila, ki vam pripada.

odvetnik za odškodnine 2

Prednosti sodelovanja s strokovnjakom

Le odvetnik za odškodnine in ne tudi drugi pravniki prejme del stroškov zahtevka povrnjen od zavarovalnice, zato sodelovanje z njim prinaša finančno ugodnosti. Odvetniška pisarna zagotavlja transparentnost in korektnost v celotnem procesu, ki je ključna za uspešno uveljavljanje vaših pravic. Odvetnik za odškodnine zagotavlja korektno in iskreno informiranje o vaših možnostih ter realnem znesku za prometno nesrečo. Pomembno je, da postopek pričnite čim prej. Zmotno je razmišljanje, da se postopek začne šele po zaključku zdravljenja. Za hitro in pravično izpeljan postopek jih pokličite čim prej, že s kraja nesreče ali takoj po tem. Civilno pravo je pisano za budne, zato ne odlašajte z uveljavljanjem svojih pravic. Zastaralni roki so kratki, in vsak odlog lahko negativno vpliva na izid

Raznolike nesreče v prometu in na javnih površinah

Do nadomestila ste upravičeni v različnih situacijah, odvisno od specifičnega primera. Odvetniška pisarna obravnava številne primere, med katerimi so najpogostejši prometne nesreče. Razlog za nesreče so lahko drugi vozniki ali neustrezne ceste. Raznolikost situacij pri katerih ste upravičeni do nadomestila sega od prometnih nesreč do padcev na javnih površinah. Nesreče na letalu, na vlaku ali ladji, delovne nesreče na gradbišču ali delovnem mestu, pa tudi nesreče na otroških igralih – vsaka zahteva poseben pristop k uveljavljanju pravic. Poleg tega odvetnik za odškodnine obravnava tudi posebne primere kot so nesreče pri uporabi izdelka s stvarno napako, nesreče pri operacijah in drugih zdravniških posegih.

odvetniška pisarna

Odziv na nesrečo in zaščita pravic

Ko ste udeleženi v prometni ali drugi nesreči, je ključno, da takoj ukrepate. Odvetniška pisarna vam nudi prve osnovne informacije o tem, kaj storiti že na kraju nesreče. S pravilnim odzivom boste poskrbeli, da vas ne bodo policisti ali drugi oškodovali pri uveljavljanju pravic in zagotovili, da bo vaše nadomestilo ustrezno zagotovljeno. Višina nadomestila je odvisna od posledic, ki jih pusti posamezna škoda ali škodni dogodek. Pri materialni škodi kot na primer pri prometni nesreči avtomobila, se škoda oceni glede na vrednost vozila pred nesrečo. Pri poškodbah na telesu in drugih nepremoženjskih škodah pa je ocena škode bolj kompleksna, vključuje merjenje telesnih in drugih bolečin v dnevih ter po intenziteti.

Višina nadomestila

Pri prometni nesreči z nategom vratnih mišic in bolniško odsotnostjo lahko pričakujete povprečen znesek od 1500 do 2500 €. Kljub temu so nadomestila v Sloveniji pogosto nizka. Odvetniška pisarna je mnenja, da so podcenjena. Na splošno so nadomestila v Sloveniji ocenjena kot nizka. Primerjava s sodišči, ki v primerih posegov v zasebnost pogosto dodelijo nadomestila v višini 1–15 povprečnih neto plač, izpostavlja potrebo po izboljšavah. Vprašanje se postavlja, ali se v nekaterih primerih izplača tožiti za nadomestilo, če so pričakovani zneski manjši od potencialnih stroškov postopka. Odvetniška pisarna se aktivno posveča tehničnim in pravnim vidikom teh vprašanj, ki zahtevajo spremembe in izboljšave, čeprav bo to zahtevalo trud.

odvetška pisarna

Posebne oblike odgovornosti

V nekaterih primerih zakon sam določa posebno odgovornost, ki izhaja iz specifične povezave med povzročiteljem in drugo osebo. To vključuje skrbnike oseb z motnjo v duševnem zdravju, starše, delodajalce, pravne osebe in državo, zlasti ko so povzročitelji izvrševalci oblasti kot so policija, državne bolnišnice in državne šole. Zakon tudi določa odgovornost v primerih, ko država deluje kot nekakšen garant. To se nanaša na situacije, kjer bi bilo nepravično, če bi posameznik nosil škodo sam. Primeri vključujejo nadomestila zaradi škode, povzročene s strani divjih živali, neupravičene obsodbe in odvzema prostosti, škode zaradi obveznega cepljenja, predolgih sodnih postopkov, žrtvam nasilnih kaznivih dejanj, škode zaradi terorizma in javnih demonstracij ter razlastitve.

Ključni branilec vaših pravic

Zanesljiv odvetnik za odškodnine nudi zaščito in zagovarjanje vaših pravic v primeru škode. Čeprav se zdi, da je odvetnik za odškodnine mogoče nastopa preveč agresivno, je v resnici njegova prisotnost bistvenega pomena pri doseganju poštenih nadomestil. Zavarovalnice se zavedajo, da so sposobni doseči višje zneske od posameznikov, ki sami uveljavljajo svoje pravice. Kljub začetnemu občutku, da lahko sami uveljavite odškodnino, se dejstvo kaže v razliki v obravnavi s strani zavarovalnic.