čet. Jun 20th, 2024

Vse več posameznikov in podjetij na najrazličnejše načine sodeluje v poslih in izmenjavah, pri katerih obstaja visoka potreba po prevajanju večjih količin papirologije. Od vse potrebne spremne dokumentacije v primeru selitve ali zaposlitve v tujini do kupoprodajnih, najemnih in podobnih pogodb. Za vse to boste potrebovali kakovostnega prevajalca.

Nemčija je ena od najbolj obleganih držav, v katero še vedno vsakodnevno vstopi veliko tujcev. Če tudi vi spadate mednje, poskrbite za pravočasen nemški prevod svojih dokumentov. Če vas zanima, na koga se lahko v tem primeru obrnete, kliknite tukaj: http://www.multilingual.si/sl/nemski-prevod.

Še prej pa se še natančno pozanimajte o tem, ali morda potrebujete še dodatna potrdila o istovetnosti prevedenih osebnih in podobnih dokumentov. V tem primeru bo morda potreben uradni oz. sodni nemški prevod, za katerega boste morali najeti ustrezno usposobljenega sodnega tolmača. Za vsa ostala, splošna besedila je dovolj kvalificirani prevajalec z ustrezno izobrazbo in potrebnimi izkušnjami.

Kdaj je najbolje delo prepustiti prevajalcu?

Tudi v primeru, da vaše besedilo ne spada med uradne dokumente, kot so rojstni list, potrdilo o izobrazbi, o nekaznovanosti ali o delovnih izkušnjah, in za nemški prevod teh besedil ne potrebujete sodnega tolmača, je vseeno bolj smiselno, da se obrnete na strokovno usposobljenega izvajalca, ki vam bo v skladu s svojimi izkušnjami prevedel želeno besedilo.

Če ste podjetnik, ki sodeluje z nemškimi poslovnimi partnerji, ali pa izvažate svoje izdelke v nemški trg, boste po vsej verjetnosti imeli veliko tehničnih besedil, za katere boste potrebovali nemški prevod. Mednje spadajo predvsem navodila za uporabo, različni priročniki, prodajni in tržni katalogi in podobno. Še posebej pa je pomembno, da strokovnjaku prepustite prevajanje zahtevnejših besedil z različnih strokovnih področij, kot so na primer računalništvo, elektronika, medicina, visoka tehnologija in ostala področja.

nemški prevod

Zakaj ni priporočljivo nemški prevod prepustiti amaterjem?

Posebnost prevajalskega dela je tudi v tem, da strokovno usposobljeni prevajalec prepozna različne medkulturne razlike, ki so včasih ključnega pomena med prenosom sporočila iz enega jezika v drugega. Predvsem je namreč pomembno natančno prenesti vsebino sporočila in ne le dobesedno prevajati vsako posamezno besedo. Takšne medkulturne razlike se še posebej odražajo v tistih jezikovnih kombinacijah, kjer je potrebno prevajati v jezik, ki spada v povsem drugo jezikovno skupino.

To velja tudi v primeru, ko za slovensko besedilo potrebujete nemški prevod, saj je pogosto potrebno tudi brati med vrsticami oz. ločiti pomen določenih izrazov, ki se pojavljajo v prenesenem pomenu. Najpogosteje so rak rana vsakega, tudi profesionalnega, prevajalca prav fraze oz. idiomi, katerih sporočilnost se lahko kaj hitro zabriše pri prenosu iz enega jezika v drugega.

Profesionalni prevajalci morajo tako poleg obveznih izkušenj in primernih strokovnih kvalifikacij imeti tudi pretanjen čut za prepoznavanje določenih nians v jeziku. Obenem pa morajo dobro poznavati ne le pravopis in slovnico tako izvornega kot ciljnega jezika, temveč tudi slogovno podobo obeh.

prevajalci

Ali so naravni govorci najboljši prevajalci?

Na splošno naj bi to držalo, saj je običajno prav naravni govorec tisti, ki dobro pozna, kako njegov jezik funkcionira, in je tako tudi sposoben prepoznati vse tiste drobne odtenke v načinu izražanja, ki je poseben za njegov jezik. A vendar je pogosto tudi tako, da ni vsak naravni govorec dovolj razgledan na prav vseh strokovnih področjih, zato je priporočljivo, da se osredotoči na posamezno področje, ki ga najbolj obvlada.

Za slovenska besedila, ki potrebujejo nemški prevod, je tako povsem na mestu, da vi kot stranka zahtevate, da vam besedilo prevede naravni govorec. Pri iskanju ustreznega izvajalca se osredotočite na tiste, ki že na svojih spletnih straneh poudarijo, da njihova besedila prevajajo naravni govorci oz. poskrbijo za lekturo. Če želite prejeti natančen izračun stroškov za prevedeno besedilo, se obrnite na izbranega izvajalca storitve. Svoje besedilo pošljete lahko tudi po elektronski pošti in zaprosite za informativni izračun.