čet. Jun 20th, 2024

Zagotovo ste že slišali za drugačen pristop pedagogike, ki se je začela širiti po svetu že v 19. stoletju in je dandanes prisotna tudi pri nas. Govorimo namreč o znani metodi, katero je začela Italijanska zdravnica Marie Montessori, ki je pedagogiko tudi postavila na znanstvene temelje.

To ni le še ena modna muha, ampak je pristna pomoč pri naravnem razvoju otroka, ki jo odobravajo celo medicinska, psihološka ter pedagoška znanost. Vsi vemo, da so novosti težke in zanje potrebujemo čas, da jih prefiltriramo in sprejmemo. Tako se je zgodilo tudi, ko je vzgoja po metodi Montessori prišla k nam.

Temelji in načela

Način dela, ki ga predstavlja ta metoda, je, pomoč otrokom, da razvije svoja načela, sposobnosti in talente na vseh svojih področjih življenja. Kaj je Montessori vrtec metoda? To je torej način življenja oz. učenje za življenje.

montesori vrtec

Pri čem le-ta pomaga otroku?

Pri otokih spodbuja predvsem:

 • navdušenje za učenje,
 • samodisciplino,
 • samostojnost, da spoznajo sebe, se spoštujejo in spoštujejo tudi druge ljudi in svoje okolje,
 • spodbudi se vzgoja za mir,
 • sistematičen pristop k reševanju težav ter
 • pridobivanju akademskih spretnosti.

Ta način je razdeljen v starostne skupine, ki so prilagojene in sestavljene po tako imenovanem »učnem načrtu«. Prvo starostno obdobje to je od 1-3 leta, je za razvijanje grobe motorike, zanimanja za jezik ter potrebe po redu in samostojni skrbi zase. To vključuje samostojno oblačenje, hranjenje, pitje, odvajanje od plenic in podobno.

Drugo starostno obdobje, od 3-6 leta, je namenjeno razumskemu razvoju, ko otrok postane mali delavec. Predstavijo se mu umetnost, fino motorika, področje matematike in znanost.

Ta vrsta pristopa, temelji skupaj z materiali na opazovanju in odkrivanju ter za podporo koncentracije, socializacije, razumskega razvoja, koordinacije ter spontan razvoj čuta za vrednote in skupnost.

Vzgoja po metodi Montessori

Celoten pristop in cilj izhajata iz tega kaj je Montessori vrtec, in to je, da otrok postane individuum in postavi temelje svoje osebnosti. Pomeni, da postaja suverena osebnost, ki bo sposobna pomagati drugim ter ustvariti svojo prihodnost in prihodnost skupnosti. Takšen način seveda ni za vsakega otroka, saj ga lahko izžame in zapre vase. Metode se razlikujejo in za svojega otroka boste najboljše vedeli, kaj je tisto pravo, kar potrebuje. Lahko mu pustite, da se uči in raste skozi javni vrtec z drugimi sovrstniki, kjer ima način proste igre in kasneje program, ali pa ga dodelite in ga naučite, kaj je Montessori vrtec, kjer bo deležen samoučenja in hitrejšega odraščanja z nalogami, da čim prej postane samostojen in neodvisen ter lahko pomaga drugim.

Ta ustanova otroke uči:

 • neodvisnosti in samostojnosti,
 • ustvarjalnost in sodelovanje v skupnosti,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost empatije in čustveno inteligenco,
 • sistematičen pristop k pridobivanju akademskih spretnosti in reševanju težav, ter
 • končni cilj: mir v svetu.

montesori

Otroci imajo na voljo velik prostor za svobodno, obsežno gibanje in izražanje takrat, ko to želijo in tako, da ne motijo ostalih otrok. Kadar pedagog opazi, da se otrok ne sprosti, ga motivira in ga vključi v zanimive dejavnosti, ki otroka spodbudijo k učenju, raziskovanju, motoriki in lepemu vedenju. Kadar otrok pokaže neprimerno vedenje, ga z razumevanjem in spoštovanjem mirno ogovori, da ne vznemiri ostalih otrok, ter ga navduši nad raziskovanjem in mirnostjo.

Upamo, da ste z zanimanjem odkrili in spoznali, kaj je Montessori vrtec, ter se morda lažje odločili, kam bo vaš otrok vključen v predšolski program.