sre. Jun 19th, 2024

Če poslujete s tujino, boste na dolgi rok potrebovali nekoga, ki vam bo strokovno in profesionalno prevedel vso poslovno dokumentacijo v jezik države, s katero poslujete. Za to pa poskrbijo lahko le izkušeni in zanesljivi sodni tolmači, prevajalci in lektorji, ki vam s svojo strokovnostjo zagotovijo, da vam bodo zahtevana prevedena besedila dostavili v dogovorjenem roku in po vnaprej dogovorjeni ceni.

Med svetovnimi jeziki je še vedno največje povpraševanje po prevajalskih storitvah za angleški jezik, medtem ko je drugi najpogostejši kitajska mandarinščina. Za Slovence je poleg angleščine največja potreba po jezikih sosednjih držav, torej nemščina in italijanščina. Zaradi gospodarskih, političnih in jezikovnih povezav med Slovenijo in Hrvaško pa je med najpogostejšimi zagotovo prevajanje v hrvaščino, o čemer si lahko več preberete na tej povezavi: https://www.poliglot.si/prevod-iz-hrvascine-v-slovenscino.

prevajanje v hrvaščino

Potrebujete prevod pogodbe o sodelovanju?

Za uspešne podjetnike je zagotovo enostavneje, če tako odgovorno delo, kot je prevajanje v hrvaščino, prepustijo strokovno usposobljenim izvajalcem prevajalskih storitev. Med najbolj specializirane na svojem področju zagotovo spadajo uradno imenovani sodni tolmači, ki vam zagotavljajo kakovostno izdelan prevod uradnih dokumentov, kot so kupoprodajne in najemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju ter prevodi osebnih dokumentov, na primer rojstnih listov, potrdil o izobrazbi in nekaznovanju ter podobno.

Lahko rečemo, da sodni tolmači pravzaprav služijo kot pomemben most med uporabnikom in institucijo, ki sproži določene birokratske postopke, ki so nujno potrebni za urejanje naših življenjskih razmer, kot so selitev ali zaposlitev v tujini, poslovno sodelovanje med podjetji ali med podjetjem in posameznikom, sklepanje pogodb zaradi različnih postopkov na poslovnem in zasebnem področju, kot so na primer priznavanje izobrazbe ob selitvi v tujino, kupoprodajni postopki, pridobitev državljanstva, itd.

prevajanje

Določene storitve lahko opravljajo samo sodni tolmači

Njihova ključna naloga je prevod uradnih listin, na katerih temelji sodni postopek ali katerikoli drugi postopek, pri katerem obstaja potreba po uradnem prevodu, ki ga lahko izdelajo le s strani Ministrstva za pravosodje imenovani sodni tolmači. Za njihove storitve lahko zaprosi sodišče, pravna ali fizična oseba ter državni organ.

Fizične in pravne osebe se lahko nanje obrnejo v primeru, da v različnih postopkih potrebujejo prevode dokumentov ali listin. Pri zaposlovanju fizične osebe v tujini bo ta potrebovala uradno preveden rojstni list, potrdilo o izobrazbi ter potrdilo o nekaznovanju. V primeru zapuščinskih postopkov vam sodni tolmači prevedejo oporoke oziroma sklepe o dedovanju. Če kot lastnik podjetja poslujete s podjetjem na Hrvaškem, vam bodo sodni tolmači zagotovili uradno prevajanje v hrvaščino vseh pomembnih listin, s katerimi dokazujete likvidnost svojega podjetja, kot so poslovne bilance, izpis iz sodnega registra AJPES ali različna razpisna dokumentacija.

sodni tolmači2

Naravni govorci zagotavljajo kakovostno prevajanje v hrvaščino

Status hrvaškega jezika se je z razpadom Jugoslavije bistveno spremenil. Vsi jeziki nekdanje skupne države, ki so nekdaj spadali pod skupni naziv srbohrvaški jezik, so s samostojnostjo posameznih republik pridobili status uradnega jezika vsake države. Včasih je prav podobnost med jeziki lahko dvorezen meč, saj prav zaradi velikega števila podobno zvenečih besed z zelo različnim pomenom lahko prihaja do velikih napak.

Ravno zato prevajanje v hrvaščino zahteva prisotnost naravnih govorcev, torej so za to delo najbolj ustrezno usposobljeni dovolj izkušeni in zanesljivi sodni tolmači ter lektorji in prevajalci, ki so odraščali ter se šolali na Hrvaškem. Tudi v primeru navadnih prevodov je priporočljivo, da lekturo opravi naravni govorec ciljnega jezika.

sodni tolmači.1

Navadni prevodi z različnih strokovnih področij

Najkakovostnejši izvajalci vam bodo ponudili možnost izdelave strokovnih prevodov za različna strokovna področja. Tako lahko ob naročilu zahtevate, da vam delo opravi oseba z večletnimi izkušnjami na zahtevanem področju, kot sta na primer medicina ali pravo. Ogromno povpraševanja za prevajanje v hrvaščino pa je še posebej na tehničnem področju, saj veliko podjetij izvaža svoje storitve ali proizvode v to državo, zato vedno obstaja potreba po prevodu različnih tehničnih navodil, reklamnih sporočil, katalogov in podobnih besedil.

Ravno tako je veliko slovenskih lastnikov nepremičnin v hrvaško govorečih državah, kjer nenehno obstaja potreba po prevodih za zasebne namene in v različnih postopkih, kjer morajo dokazovati svoje lastništvo ali spremeniti prebivališče ali status oziroma namembnost svoje nepremičnine.

sodni tolmači

Že pred dokončno potrditvijo naročila se dogovorite za ceno

Večina ponudnikov vam bo omogočila, da jim v predogled pošljete svoje besedilo, ki ga bodo tako vnaprej skrbno pregledali in ocenili, v kolikšnem času bo prevajanje v hrvaščino opravljeno in vam tudi sporočili znesek za plačilo. Tako boste imeli na voljo vse potrebne informacije, da se odločite, ali boste naročilo potrdili in s tem tudi sporočili, da se strinjate s postavljeno ceno. Nekateri ponudniki pa vam lahko že po predogledu zagotovijo, kolikšen je dokončni skupni znesek celotne storitve, tako da potem ni nobenih presenečenj pri končni ceni. V to je običajno lahko vključena tudi lektura, če se zanjo odločite.

Najkakovostnejši ponudniki vam bodo tudi ponudili različne popuste v primeru, da se odločite za dolgoročno sodelovanje ali za večkratni prevod v sorodne jezike. Tako boste lahko v primeru, da istočasno potrebujete prevod istega besedila v več različnih jezikov držav nekdanjih jugoslovanskih republik, deležni posebnega popusta zaradi že prej omenjenih jezikovnih podobnosti med posameznimi jeziki, zaradi česar je običajno sam prevajalski postopek bistveno enostavnejši v primerjavi s prevodi besedil v jezike, ki si niso tako blizu.